ห้องพัก

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นที่สะดวกสบาย
ผ่อนคลายหลังจากการเดินทางที่ยาวนานหรือกิจกรรมในเวลากลางวัน
จากหน้าต่างของผู้เข้าพักสามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของภูเขาไฟฟูจิ